Benzinemeter 75-76

Benzinemeter 75-76

114.00

Nieuwe reproductie 1975-1976 Corvette brandstofmeter – elektrisch. Omvat correcte kleuren en wijzerplaat, originele achtergrondkleur en aluminium wijzer. Het aanzicht hecht met klinknagels als origineel.
Het kopen van nieuwe C3 Corvette-meters is kosteneffectiever dan het laten repareren en bijwerken van uw originelen. Gefabriceerd door een OEM-leverancier en GM-gecertificeerd. Dutch Corvette Supplies heeft alle nieuwe meters beschikbaar om het herstel van het instrumentenpaneel van uw Corvette te voltooien.

 

Opmerking: Nieuwe meters (vanwege bijgewerkte interne elektronica) vereisen geen gebruik van de fabrieksweerstand en kunnen onnauwkeurige kalibraties weergeven als weerstanden zijn geïnstalleerd. Als uw meter niet correct leest – verwijder de weerstand omdat deze niet meer nodig is.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

New reproduction 1975-1976 Corvette fuel gauge – electrical. Includes correct color characters & dial, original background color and aluminum pointer. Face attaches with rivets as original.
Buying new C3 Corvette gauges are more cost effective than having your originals repaired and refaced. Manufactured by an OEM supplier and GM licensed. Dutch Corvette Supplies has available all new gauges to complete your Corvette’s instrument cluster restoration.

 

Note: New gauges (due to updated internal electronics) do not require the use of the factory resistor and may display inaccurate calibrations if resistors are installed. If your gauge is not reading correctly – remove the resistor as it is no longer required.

You've just added this product to the cart: